Les nostres aigües CADA GOTA COMPTA
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A XARXA

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A XARXA

Actualment Aigües de Banyoles està especialitzada en la gestió d’abastaments d’aigua potable i gestiona total o parcialment molts municipis del Pla de l’Estany a la província de Girona, mantenint una política de constant relació amb professionals de la zona, apostant per una especialització i continuïtat en els seus equips de treball i la seva estructura directiva.

SERVEI D'ABONATS

SERVEI D'ABONATS

Els serveis que podem oferir als nostres abonats són:

 

  • Gestió integral del cicle de l’aigua potable.
  • Servei de cloració, reparacions de fuites, motors i instal·lacions.
  • Serveis de retens per a intervenció durant nits i festius.
ASSESSORAMENT A EMPRESES EXTERNES I ENTITATS

ASSESSORAMENT A EMPRESES EXTERNES I ENTITATS

  • Estudis de millora en la infraestructura hidràulica.
  • Manteniment de xarxes de sanejament i estacions depuradores.
OFICINA TÈCNICA

OFICINA TÈCNICA

  • Execució d’obres hidràuliques, de sanejament i d’enllumenat.
  • Tele gestió de processos.
AIGÜES DE BANYOLES

Passeig de la Puda, 70
17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 570 101
Fax 972 573 106
info@aiguesdebanyoles.com

TELÈFON GRATUÏT D’AVARIES I RECLAMACIONS

AIGÜES DE BANYOLES Avís legal Llei de Cookies 6tems