Les nostres aigües CADA GOTA COMPTA

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ: ABONATS

Per tal de millorar la prestació de servei, des de Aigües de Banyoles S.A.U., li agraïm que pugui completar el següent qüestionari d'atenció al client.

1 - S'ha quedat vostè sense aigua per culpa del servei en el darrer any?


 

Quantes vegades recorda?

2 - En cas d'haver-se quedat sense aigua, ha rebut vostè suficient informació?


3 - Recorda quines varen ser les durades aproximadament de les interrupcions?


4 - Beu vostè habitualment aigua de l'aixeta?


5 - L'aigua surt amb suficient pressió a la seva llar?


6 - Ha fet vostè alguna reclamació al servei en el darrer any?


Quantes vegades recorda?

Se li ha resolt amb brevetat?


Per què no se l'hi ha resolt el problema?

7 - Té coneixement que en la factura de l'aigua s'inclouen altres conceptes externs al servei?


8 - Creu que el preu de l'aigua és equilibrat?


9 - Creu que la informació que apareix a les factures es prou detallada i clara?


10 - Heu realitzat alguna mesura a la vostra llar per a la reducció del consum d'aigua?


En cas afirmatiu ens podeu indicar quina?

 Aceptació de la Llei de Protecció de dades.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Passeig de la Puda, 70 - 17820 Banyoles (Girona), Ref. Protecció de dades.

AIGÜES DE BANYOLES

Passeig de la Puda, 70
17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 570 101
Fax 972 573 106
info@aiguesdebanyoles.com

TELÈFON GRATUÏT D’AVARIES I RECLAMACIONS

AIGÜES DE BANYOLES Avís legal Llei de Cookies 6tems